Privacy Statement

privacyverklaring Versie 2 24 mei 2018

 

Hoogendijkmedia.nl, gevestigd aan

Planetenlaan 82 II

2024ES Haarlem , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.Hoogendijkmedia.nl

Hoogendijkmedia.nl

Planetenlaan 82 II

2024ES Haarlem

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hoogendijkmedia.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u deze gegevens invult bij het aanmaken van een account of bij het plaatsen van een bestelling in onze webshop.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • (factuur)Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens;
 • Aankoopgeschiedenis;
 • Inloggegevens van uw account.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het aanmaken van een account op onze website, wanneer u met ons correspondeert of wanneer u ons belt.
 • Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt, bijvoorbeeld van uw smartphone/laptop/tablet.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Hoogendijkmedia.nl kan deze gegevens op basis van volgende grondslagen gebruiken;

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (indien u bent geabonneerd op onze nieuwsbrief).

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Hoogendijkmedia.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Hoogendijkmedia.nl volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

– Hoogendijkmedia.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hoogendijkmedia.nl neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hoogendijkmedia.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hoogendijkmedia.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tussentijds kunt u in uw account aangeven om uw gegevens te verwijderen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens Bewaartermijn reden
– Voor- en achternaam 5 jaar Is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
– Geslacht 5 jaar Is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
– Geboortedatum 5 jaar Is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
– Geboorteplaats 5 jaar Is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
– Adresgegevens 5 jaar Is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
– Telefoonnummer 5 jaar Is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
– E-mailadres 5 jaar Is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
– IP-adres 5 jaar Is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
– Overige persoonsgegevens 5 jaar Is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
– Locatiegegevens 5 jaar Is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
– Gegevens over uw activiteiten op onze website 30 dagen Cookieduur heeft een duur van maximaal 30 dagen en u kunt deze gegevens elk gewenst moment intrekken.
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 30 dagen Cookieduur heeft een duur van maximaal 30 dagen en u kunt deze gegevens elk gewenst moment intrekken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Hoogendijkmedia.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hoogendijkmedia.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookies Duur Functie
Hoogendijkmedia.nl 30 dagen De website naar behoren laten werken
Google.com (Doubleclick) 30 dagen Het analyseren van het surfgedrag van de bezoekers op de website
Facebook 30 dagen Het mogelijk maken om artikelen en/of producten met anderen op facebook te delen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@Hoogendijkmedia.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Hoogendijkmedia.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoogendijkmedia.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hoogendijkmedia.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw wachtwoord wordt opgeslagen met zogenaamde one-way hash functie, zoals MD5, waarmee met een bepaalde code in principe het originele wachtwoord nooit meer te achterhalen is.

Hoogendijkmedia.nl maakt gebruik van een SSL verbinding. Een SSL certificaten maakt gebruik van een encryptie met behulp van bepaalde algoritmes. De veiligheid van de verbinding hangt samen met de grootte van de private key. De grootte van de key is 4096 bit. De verbinding maakt gebruik van de SHA-2 algoritme aangezien dit de veiligste algoritme is die tot en met vandaag het veiligst is.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Hoogendijkmedia.nl

Updates van onze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens of uw rechten.